tintuc

Cung cấp kế toán ngắn hạn

Trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp, có sự thay đổi của con người trong tổ chức là điều bình thường và tất yếu, vì nhiều lý do có những vị trí cần thời gian để tìm kiếm con người phù hợp nhằm đảm bảo quá trình hoạt động của đơn vị không ảnh hưởng và giảm thiểu những tác động không tích cực. 

Nếu doanh nghiệp của bạn đang cần vị trí kế toán trưởng hoặc quản lý kế toán nhưng chưa tìm được người phù hợp, hoặc đơn giản chỉ là cần người quản lý trong khoảng thời gian ngắn do kế toán trưởng nghỉ sinh, hay bất kỳ lý do nào khác...trong thời gian này bạn cần một người có thể giúp bạn:

  • Kiểm soát công việc của bộ phận kế toán trong ngắn hạn
  • Đảm bảo không ảnh hưởng đến chính sách tiền lương nhân sự trong dài hạn
  • Hay bất kỳ một lý do nào đó

Chúng tôi cung cấp giải pháp nhân sự ngắn hạn cho vị trí quản lý kế toán, chúng tôi hiểu khó khăn của doanh nghiệp trong việc tìm kiếm kế toán trưởng phù hợp với văn hóa của đơn vị, chúng tôi cũng hiểu rõ công việc kế toán và phương pháp tổ chức bộ máy kế toán.

Đừng ngần ngại, hãy liên lạc với chúng tôi nếu bạn có thông tin cần tham khảo.

1
Bạn cần hỗ trợ?