tintuc

Dịch vụ quyết toán thuế

Sau vài năm hoạt động, tùy theo quy mô doanh thu, có thể một năm, vài năm... cơ quan thuế sẽ thực hiện kiểm tra số liệu kế toán, dựa trên số liệu đơn vị tự khai tự nộp trước đó, thời gian kiểm tra thường là 5 năm (đối với doanh nghiệp nhỏ).

Quyết toán thuế là công việc khó khăn, đối với hầu hết các doanh nghiệp và đặc biệt vất vả với những công ty nhỏ và nhân sự kế toán thay đổi nhiều, vì số liệu kế toán mang tính liên tục, ảnh hưởng từ kỳ này qua kỳ khác, người vào sau chưa nắm được số liệu của người làm trước (nếu bộ phận kế toán chưa tổ chức tốt và không có quy trình rõ ràng), trong khi làm việc với cơ quan thuế, phải giải trình, giải thích tất cả các số liệu đã nộp (trong đó nhiều báo cáo mình không trực tiếp làm), điều này gây nhiều khó khăn, nếu không sử dụng phần mềm thì còn khó khăn gấp bội vì số liệu được tạo nên rải rác khắp nơi,...

Hiểu được những khó khăn trong việc quyết toán thuế, chúng tôi cung cấp:

DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ

chúng tôi làm việc này một cách chuyên nghiệp.

  • Với đội ngũ trên 20 năm làm kế toán
  • Chúng tôi tự viết phần mềm để tập hợp số liệu từ nhiều nguồn khác nhau lên báo cáo kế toán theo quy định, từ file excel, từ các báo cáo xml, ...
  • Chúng tôi có quy trình làm kế toán tốt
  • Chúng tôi có kinh nghiệm làm việc Quyết Toán Thuế nhiều năm với nhiều lãnh vực ngành nghề.
  • Chúng tôi có người giỏi về giao tiếp, trình bày, thảo luận, khi làm việc với cơ quan thuế.

 

1
Bạn cần hỗ trợ?