tintuc

Hỗ trợ người dùng

Hóa đơn điện tử về cơ bản gần giống nhau về sản phẩm, giá cả giữa các nhà cung cấp, điều khác nhau căn bản ở đây là dịch vụ hỗ trợ sau khi bán. Một số tiêu chí đánh giá về chất lượng dịch vụ:

  • Hỗ trợ ngay khi khách hàng cần
  • Năng lực của nhân viên hỗ trợ, ngoài nhiệt tình thì yếu tố có khả năng giải quyết vấn đề khách hàng đang gặp
  • Không làm phiền khách sau khi đã hỗ trợ dịch vụ hoàn tất
  • Không ép khách hàng xem các quảng cáo không mong muốn.
1
Bạn cần hỗ trợ?