tintuc

Khai báo bảo hiểm xh

Khai báo thuế và khai báo bảo hiểm là công việc định kỳ của kế toán, ngoài chuyên môn đòi hỏi người làm phải có kinh nghiệm và một chút kỹ năng nhất định, việc này cần phải được thực hiện một cách cẩn thận, tránh sai sót nghiêm trọng, vì số liệu nộp lên cơ quan nhà nước liên quan trực tiếp đến tính chất pháp lý và số tiền thuế, ngoài ra số liệu khai báo ảnh hưởng từ quá khứ đến hiện tại.

Đối với các doanh nghiệp có quy mô chưa lớn, nhân sự kế toán chưa ổn định, thì việc sử dụng đơn vị hoặc cá nhân bên ngoài đảm nhận cũng là một giải pháp được nhiều công ty chọn lựa.

Tuy nhiên rất nhiều khách hàng của chúng tôi khi trao đổi họ không hề biết và không được biết về quá trình làm của bên cung cấp dịch vụ kế toán, họ cũng không được thông báo hay nhắc nhở khi có thông tin không tốt trong quá trình xử lý, và có nhiều đơn vị không làm theo mỗi định kỳ, mà đến tận cuối năm mới xử lý với nhân sự là nhóm người chưa có kinh nghiệm làm một cách vội vàng, điều này có thể gây ra nhiều hệ lụy không tốt.

Dưới đây là một số gợi ý cho chủ doanh nghiệp về yêu cầu khi thuê dịch vụ bên ngoài:

 • Mức độ hoàn thành công việc
 • Có tư vấn hoặc hỗ trợ cho cấp quản lý kịp thời.
 • Khi chúng ta cần số liệu kế toán thì thời gian phản hồi trong bao lâu
 • Công cụ thực hiện việc này là gì, phần mềm nào
 • Chúng ta có thể kiểm tra, biết được sổ sách, báo cáo đã được làm đến đâu.
 • Chúng ta có thể kiểm tra được tính hợp lý của số liệu do đơn vị bên ngoài làm hay không
 • Có công cụ hay phần mềm để chủ doanh nghiệp có thể xem, kiểm tra, đánh giá công việc hay không ?
 • Nhân sự làm trực tiếp số liệu của chúng ta là ai, trình độ, kinh nghiệm
 • ... và nhiều thông tin khác

 Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ kế toán, khai và nộp báo cáo, đảm bảo tiêu chí:

 • Cung cấp kịp thời cho quản lý
 • Nộp báo cáo đúng định kỳ
 • Nhân sự từ 15 năm kinh nghiệm
 • Có công cụ giúp khách hàng xem, theo dõi sát sao quá trình làm của chúng tôi, hỗ trợ xem công cụ bằng điện thoại, máy tính online
 • Bảo mật dữ liệu an toàn
 • Phân quyền theo từng nhóm trong việc quản lý, chia sẻ dữ liệu.
1
Bạn cần hỗ trợ?