tintuc

Kiểm tra sổ sách trước quyết toán

Cứ đến hẹn lại lên, một năm một lần hoặc vài năm một lần, cơ quan thuế sẽ thực hiện kiểm tra số liệu của đơn vị, theo phương án "mặt đối mặt", cho dù doanh nghiệp muốn hay không muốn, thì điều này vẫn sẽ diễn ra, đối với người làm công tác kế toán lâu năm, cho dù nhiệt độ ngoài trời đang Âm, thì không khí cũng là mùa hè đổ lửa, còn với những kế toán mới làm nghề thì tôi chưa tìm được từ nào phù hợp để diễn đạt.

Chuẩn bị về mặt báo cáo:

Theo quy định về luật kế toán và luật thuế, có bao nhiêu chuẩn bị đầy đủ

Báo cáo có đầy đủ số liệu là một chuyện, còn số liệu có hợp lệ hay không lại là chuyện khác, ngoài ra còn phải có tính logic, vì trên thực tế phần lớn số liệu được nhiều bạn kế toán làm nối tiếp nhau, qua bao nhiêu thế hệ... cho nên cũng có nhiều hệ lụy từ đây, việc kiểm tra toàn bộ những vấn đề trọng yếu là cần thiết trước khi gửi số liệu lên cơ quan thuế, bởi sai một ly là đi một...

Hiểu được nỗi khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình làm việc với cơ quan thuế, chúng tôi đã làm công việc này hơn 20 năm, chúng tôi sẵn sàng cùng chia sẻ với các khách hàng, với quan điểm chuẩn bị tốt luôn là ưu tiên trước khi mọi việc bắt đầu.

 

1
Bạn cần hỗ trợ?