Lập báo cáo tài chính

Lập báo cáo tài chính
Lập báo cáo tài chính

Lập báo cáo tài chính là công việc quan trọng của một kế toán tổng hợp


Học Phí: Miễn phí

Công việc của kế toán tổng hợp gồm nhiều phần hành, từ kiểm tra tính hợp lệ của các bước hạch toán, tính cân đối của số liệu... khi các bước đã hoàn thành sau đó mới đến công đoạn lập các báo cáo tài chính, 

Người học hiểu được nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo, phục vụ cho nhiều đối tượng sử dụng như cơ quan thuế, cổ đông, ngân hàng...

Mục tiêu của khóa học là giúp kế toán hiểu và đánh giá báo cáo dưới nhiều góc nhìn khác nhau

Hiểu nguyên tắc kế toán

Sẽ có nội dung tổng quan về khóa học, và nội dung chi tiết

STTTiêu đề
1
Bạn cần hỗ trợ?