tintuc

Phần mềm bán hàng

Mọi hoạt động của doanh nghiệp cuối cùng cũng là tạo ra sản phẩm và dịch vụ tốt, nhưng cho dù sản phẩm có tốt mà chưa đến tay người tiêu dùng thì mọi việc cũng trở nên vô nghĩa. Cho nên tổ chức quản lý công việc bán hàng là điều đáng được đầu tư, sử dụng phần mềm phù hợp giúp cho công việc trở nên dễ dàng, xử lý hiệu quả và tiết kiệm thời gian. 

Với những mặt hàng cần quản lý lô, hạn sử dụng, hệ thống phải theo dõi được các chỉ tiêu này, giúp cho quản lý biết được mặt hàng nào cận date, sắp hết hạn sử dụng, để cho chính sách bán hàng phù hợp.

Với một số mặt hàng cần theo dõi giá nhập đích danh, FiFo, giúp cho việc xác định kết quả lời lãi chính xác, chúng tôi xây dựng hệ thống đáp ứng được yêu cầu này và có công cụ để tìm kiếm, tra cứu thông tin đến chi tiết từng mặt hàng, từng lô hàng, từng khoản chi phí tạo nên giá vốn.

Phần mềm hướng đến mục tiêu đơn giản trong sử dụng, hiệu quả trong khai thác.

Với chi phí từ 100K/tháng, hỗ trợ cả ngày chủ nhật và ngày lễ, quý khách cần thêm thông tin hãy liên lạc với chúng tôi.

1
Bạn cần hỗ trợ?