tintuc

Phần mềm quản lý đặt hàng

Phần mềm giúp cho việc đặt hàng, tra cứu lịch sử đặt hàng, giao hàng nhanh hơn, phần mềm hỗ trợ làm việc trên nhiều thiết bị máy tính win, máy tính bảng...

Một số chỉ tiêu quản lý:

  • Ngày đặt hàng
  • Ngày giao hàng
  • Số lượng, đơn giá, tổng giá trị
  • Hạn thanh toán
  • Số lượng tồn kho, số lượng chờ giao...
  • So sánh kiểm tra giá bán
1
Bạn cần hỗ trợ?