tintuc

phần mềm quản lý gia công

Đối với các đơn vị sản xuất nhiều sản phẩm, nhiều công đoạn và có thuê ngoài gia công, việc theo dõi hàng hóa và công nợ cần có công cụ phù hợp, giúp cho việc quản lý nhanh và tránh sai sót. Chúng tôi xây dựng hệ thống phần mềm theo nhu cầu thực tế, giúp cho người quản lý hệ thống hóa công việc trên phần mềm từ khâu:

  • Lên kế hoạch gia công
  • Xây dựng bộ định mức sản xuất
  • Phân bổ gia công cho các đơn vị thuê ngoài
  • Xuất nguyên vật liệu cho gia công
  • Điều chuyển hàng hóa từ các đơn vị gia công
  • Nhận hàng về
  • Kiểm tra hao hụt
  • Tính chi phí gia công
  • Đối chiếu công nợ
1
Bạn cần hỗ trợ?