tintuc

PM hàng thời trang

Hàng hóa sản phẩm thời trang, may mặc, giày dép, cần quản lý một số thông tin đặc thù, màu, size, nguồn gốc... phần mềm bán hàng và quản ly kho phải theo dõi được yêu cầu này. 

  • Quản lý màu
  • Quản lý size
  • Quản lý giá bán
  • Quản lý nguồn gốc
  • Kết nối hóa đơn điện tử, máy tính tiền
  • Báo cáo bán hàng theo các chỉ tiêu
  • Báo cáo tồn kho theo các chi tiêu
1
Bạn cần hỗ trợ?