tintuc

PM vật liệu xây dựng

Phần mềm quản lý bán hàng ngành vật liệu xây dựng, sau nhiều năm phát triển và ứng dụng thực tế tại nhiều khách hàng, hệ thống đáp ứng được một số yêu cầu quản lý:

  • Quản lý và thống kê theo tính chất của hàng hóa, màu sắc, kích thước
  • Quản lý đặt hàng
  • Quản lý công nợ
  • Quản lý tồn kho
  • Báo cáo nhập xuất tồn
  • Báo cáo doanh thu
  • Báo cáo lãi lỗ theo nhiều tiêu chí: mặt hàng, khách hàng, sales
  • Xuất hóa đơn điện tử
  • Sử dụng trên máy tính, điện thoại
1
Bạn cần hỗ trợ?