tintuc

Dịch vụ báo cáo thuế

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ quản lý, giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của bộ phận kế toán:

  • Đào tạo chuyên môn
  • Hướng dẫn xây dựng quy trình quản lý kế toán
  • Xây dựng nội quy, tổ chức, phân quyền cho phòng kế toán.
  • Hỗ trợ về ứng dụng công nghệ, khai thác việc sử dụng phần mềm kế toán, phần mềm quản lý, excel
  • Cung cấp tài liệu pháp luật về thuế và bảo hiểm xã hội
  • Hướng dẫn cách thức tìm kiếm và sử dụng tài liệu chuyên ngành, tài liệu pháp luật kế toán
  • Giúp cho cấp quản lý biết được tình hình kinh doanh nhanh nhất và chủ động.

Nhằm cải thiện hiệu suất hoạt động bộ phận kế toán dựa trên nhân sự hiện tại.

 

1
Bạn cần hỗ trợ?