tintuc

Thiết lập xem báo cáo online

Nếu bạn là chủ doanh nghiệp nhỏ, đang sử dụng phần mềm misa, bạn muốn xem một số báo cáo như báo cáo bán hàng, tồn kho hàng hóa, công nợ, khi bạn không ở văn phòng và không mang theo máy tính, nhưng có điện thoại thông minh có internet, vậy thi yêu cầu của bạn trở nên đơn giản, chúng tôi sẵn sàng giúp bạn xem được báo cáo bạn cần.

Hãy liên lạc với chúng tôi.

1
Bạn cần hỗ trợ?