tintuc

Tool kết nối hóa đơn

Hóa đơn bán ra

Chúng tôi là đại lý của một số nhà cung cấp hóa đơn điện tử lớn, lợi ích khách hàng nhận đươc khi làm việc với chúng tôi:

  • Dịch vụ hỗ trợ sau khi bán chu đáo.
  • Chúng tôi am hiểu kế toán và yêu cầu từ người dùng
  • Chúng tôi có thể kết nối và đồng bộ dữ liệu từ hóa đơn vào dữ liệu phần mềm kế toán, bán hàng. 

Tool kết nối hóa đơn điện tử dùng kết nối trực tiếp phần mềm bán hàng và phần mềm kế toán với hệ thống hóa đơn điện tử, nhằm giúp cho phần mềm kế toán liên kết với hóa đơn, giảm nhập liệu và tránh sai sót, đối với các công ty đang sử dụng phần mềm kế toán cũ được xây dựng trước khi có hóa đơn điện tử.

Trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử, chúng tôi gặp nhiều trường hợp khách hàng đang sử dụng phần mềm kế toán chưa được tích hợp phần xuất hóa đơn điện tử, điều này gây khó khăn và mất nhiều thời gian kiểm tra, nhập trùng lắp. Khi Tool được cài đặt, các bạn làm phiếu bán hàng thì số liệu sẽ tự động được kết nối với hóa đơn, người dùng chỉ cần vào kiểm tra lại thông tin và ký duyện là hóa đơn sẽ được gửi lên hệ thông hóa đơn và tổng cục thuế, phần mềm có chức năng xem hóa đơn trước khi ký, có thể gửi hóa đơn chưa ký cho khách hàng kiểm tra trước khi chính thức phát hành, đặc biệt tool có thể tích hợp với các phần mềm kế toán cũ sử dụng font chữ không phải unicode

 

Hóa đơn mua vào

Phần mềm kết nối trực tiếp đến trang web hóa đơn của tổng cục thuế:  hoadondientu.gdt.gov.vn

Một số chức năng:

  • Xem dữ liệu theo thời gian tùy chọn ( không bị khống chế 1 tháng).
  • Down file hóa đơn và đổi tên file để lưu trữ và quản lý tốt hơn
  • Đọc file hóa đơn xml sau đó xuất thông tin ra excel
  • Chuyển font (tùy chọn nhiều loại) theo mong muốn của người dùng, có thể import vào phần mềm kế toán

 

1
Bạn cần hỗ trợ?