tintuc

Tư vấn chọn phần mềm

Bạn là chủ doanh nghiệp và luôn phải trăn trở làm sao để doanh nghiệp phát triển, làm sao có được nhứng quyết định nhanh chóng kịp thời, và bạn nhận ra rằng bạn luôn muốn có mọi thông tin nhanh nhất có thể từ con người đến số liệu doanh thu, tồn kho hàng hóa...

Trong doanh nghiệp, công cụ quản lý thông tin tốt sẽ hỗ trợ bạn hiệu quả hơn trong công tác quản lý điều hành, điều này ngày càng được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư.

Acctech là đơn vị chuyên tư vấn giải pháp công nghệ ứng dụng trong quản lý doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp dịch vụ:

  • Khảo sát thực trạng quy trinh hiện tại
  • Ghi nhận mong muốn của cấp quản lý.
  • Viết giải pháp ứng dụng công nghệ
  • Chọn sản phẩm phần mềm phù hợp
  • Hỗ trợ, tư vấn cho người  tự xây dựng phần mềm
1
Bạn cần hỗ trợ?