tintuc

Tư vấn quy trình kế toán

Bạn có ý định mở công ty hoặc thay đổi giấy phép, bạn có thể tự làm hoàn toàn online, tuy nhiên nếu chưa từng làm việc này, sẽ làm bạn mất nhiều thời gian, ngoài ra khi đăng ký giấy phép sẽ có một số thông tin liên quan đến chuyên môn kế toán như:

xác định phương pháp xuất kho

...

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn cần thông tin hỗ trợ.

Chi phí cập nhật giấy phép chỉ từ 200k

Chi phí thành lập doanh nghiệp 500k (đối với ngành nghề không yêu cầu giấy phép con và điều kiện đặc thù)

1
Bạn cần hỗ trợ?